Πληροφορίες
Η εταιρεία DIGITAL SERVICES ιδρύθηκε το 1998 με κύριο αντικείμενο εργασιών το service Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και έδρα τα Λουτρά Αιδηψού Ευβοίας. Το 1999 η εταιρεία επέκτεινε την δραστηριότητά της στην Αθήνα καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας. Μετά από 4 χρόνια λειτουργίας αλλά και λόγο της συνάφειας του χώρου με τα συστήματα ασφαλείας και τηλεπικοινωνιών οι εργασίες επεκτάθηκαν και στους χώρους αυτούς. Με μια σταθερώς αυξανόμενη ευχαριστημένη πελατεία επεκτεινόμαστε συνεχώς και σε νέους τομείς δραστηριοτήτων ώστε να μπορούμε να καλύψουμε πλήρως τις ανάγκες σας.  
Υπηρεσίες Πληροφορικής
DIGITAL SERVICES